Iepirkšana

Iepirkšana

SIA "Jauda-koks"

  slēdz ilgtermiņa līgumus par stabu koksnes piegādēm,

  bet iepirkumi tiek veikti arī atsevišķām kravām.

Vispārējās tehniskās prasības

Stabiem jābūt izgatavotiem no priedes apaļās lietkoksnes, dodot priekšroku pirmajam nogrieznim. Lai iegūtu taisnāku stumbru un tievāku apaļkoku, ir iespējams izmantot arī otro nogriezni, taču tādā gadījumā ir jāpievērš īpaša uzmanība zarainībai. Garums drīkst būt līdz 10 % lielāks nekā noteiktais nominālais garums. Īsāki stabi par nominālo garumu netiek pieņemti vai tiek novērtēti kā 1 m īsāks sortiments.

Zarainība

  Zaru lielumu mēra perpendikulāri stumbra asij.
  Trupējis mīksts zars (tabakas zars) netiek pieļauts.
  Trupējis ciets zars pieļaujams līdz 40 mm.
  Nokaltis/vesels zars pieļaujams līdz 60 mm.

Trupējušu zaru grupas caurmēru summa nedrīkst pārsniegt 2/3 no caurmēra, taču zaru grupā atsevišķs trupējis zars nedrīkst pārsniegt 35 mm.

  Serdes, gredzenveida, sala, vējgāzes zibens plaisas, kā arī jebkuras plaisas perpendikulāri stumbra asij nepieļauj.

   Gāšanas un garumošanas plaisas pieļauj līdz 2 cm dziļumam.

Līkumainība

  Vienpusīgā līkumainība: līnija, kas savieno tievgaļa un resgaļa gala plaknes viduspunktus, nedrīkst pietuvoties staba sānu malai tuvāk par 4 cm.

  Daudzpusīgā, saliktā līkumainība netiek pieļauta.

Citi defekti

  Saussāns, vēzis netiek pieļauts.
  Trupe, apogļojums metāla iestrēgumi netiek pieļauti.

  Kukaiņu bojājumi dziļāki par 5 mm netiek pieļauti.

  Zilējums tiek pieļauts. 

  Mehāniski bojājumi līdz 2 cm dziļumā no virsmas tiek pieļauti.

Garums m

bez virsmēra

Tievgaļa

diametrs cm

CENA
EUR/m3*

714,0–16,0
75.00
915,0–19,0

95-100

1117,0–21,0

110

*   CENA EUR/m3 ar piegādi Suntažos.
*   Brāķētās koksnes cenas atkarībā no brāķēšanas iemesla 15–35 EUR/m3.

*   Slēdzot piegādes līgumu par konkrētu apjomu un termiņiem, tiek lietota fiksēta cena.