Kontakti & rekvizīti

SIA "Jauda-koks"

Adrese:
"Jauda-Koks", Suntažu pagasts,
Ogres novads, LV-5060, Latvija

Reģ. Nr.:

LV 40003097288

Bankas rekvizīti:

AS “Swedbank” 

Kods: HABALV22

Konta Nr.: LV47HABA0001408035858

Darba laiks:
Darba dienās 8.00–17.00

Tālrunis:

+371 29 416 771

Sazinieties ar mums, lai saņemtu atbalstu

Pārdošana:

Eriks Eisaks

Iepirkumi:

Lūkass Balodis

Tālrunis:

+371 26 615 084