top of page

Iepirkšana

pieg.png

Specifikāciju, apjomus un cenas saskaņot ar SIA IBIZA

Vispārējās tehniskās prasības

Stabiem jābūt izgatavotiem no priedes apaļās lietkoksnes, dodot priekšroku pirmajam nogrieznim. Lai iegūtu taisnāku stumbru un tievāku apaļkoku, ir iespējams izmantot arī otro nogriezni, taču tādā gadījumā ir jāpievērš īpaša uzmanība zarainībai. Garums drīkst būt līdz 10 % lielāks nekā noteiktais nominālais garums. Īsāki stabi par nominālo garumu netiek pieņemti vai tiek novērtēti kā 1 m īsāks sortiments.

Zarainība

 • Zaru lielumu mēra perpendikulāri stumbra asij.

 • Trupējis mīksts zars tiek pieļauts līdz 40mm, bet ne vairāk kā 1 šāds zars 2m posmā.

 • Vesels vai trupējis ciets zars pieļaujams līdz 80 mm.

 • Serdes, gredzenveida, sala, vējgāzes plaisas, kā arī jebkuras plaisas perpendikulāri stumbra asij nepieļauj.

Līkumainība

 • Vienpusīgā līkumainība: līnija, kas savieno tievgaļa un resgaļa gala plaknes viduspunktus, nedrīkst pietuvoties staba sānu malai tuvāk par 4 cm.

 • Daudzpusīgā, saliktā līkumainība pieļaujama līdz 1%.

Citi defekti

 • Saussānu pieļauj ne garāku par 4 x diametrs attiecīgajā vietā, platums max ½ no diametra attiecīgajā vietā un dziļumā ne vairāk par 12mm.

 • Trupe, metāla iestrēgumi, atsveķošanas brūces nepieļauj.

 • Kukaiņu bojājumi dziļāki par 3 mm netiek pieļauti.

 • Zilējums, mizas apogļojums tiek pieļauts.

 • Mehāniski bojājumi līdz 2 cm dziļumā no virsmas tiek pieļauti.

bottom of page