top of page

Produkcija & tehnoloģiskie procesi

Ltd "Jauda koks"- production

Wooden poles

Pamatprodukcija ir impregnēti koka stabi sakaru un elektrolīnijām. Bet mūsu produkcija tiek izmantota arī visur citur, kur vien var noderēt mizoti un impregnēti kokmateriāli – sētu mieti, stabi torņiem, pāļi u.tml.

Stabu veidi:

  • no septiņiem metriem līdz pat 16 m. Pieprasītākie ir 9–12 m gari stabi;

  • Tanalith E impregnēti stabi;

  • kreozotēti stabi.

Tehnoloģiskie etapi

shema-uznemuma.png

Izejmateriāls

Kā izejmateriāls tiek izmantota Latvijā augošā priede Pinus Sylvestris, kas ir atzīta par vispiemērotāko stabu ražošanai visos starptautiskajos standartos. Priede ir ne tikai slaida, bet tās šūnu uzbūves dēļ tā ir arī vislabāk piesūcināma ar koksnes konservantiem, kas pasargā impregnētus kokmateriālus daudzu desmitu gadu garumā pat tad, ja tie ir tiešā kontaktā ar zemi. Mežs ir svarīgākais Latvijas resurss, un tas klāj 42 % valsts teritorijas. Divas trešdaļas mežu sastāv no augstvērtīgās priedes un egles. Augšanas apstākļi priedei ir tipiski Ziemeļeiropas apstākļiem, jo veģetācijas periods ilgst tikai dažus mēnešus no maija līdz septembrim. Latvijas priede ir lēni augoša, tās gadskārtu gredzeni ir nelieli, un koksne ir blīva un izturīga.

Izejmateriāls

Mizošana

Stabu mizošana parasti notiek divos etapos – vispirms rupjās mizošanas laikā tiek atdalīta miza, bet gludās mizošanas laikā ar vācu "Bezner" iekārtu "FML-10" tiek iegūta gluda un kvalitatīva virsma. Tā kā mizošanas procesā stabs rotē mizošanas iekārtā, tad šīs tehnoloģiskās nianses dēļ uzņēmums nemaz nevar nomizot pārāk līkus kokus, un rūpīga izejmateriāla atlase ir obligāta. Pēc mizošanas atklājas visi slēptie defekti, lai turpmākajam ražošanas procesam varētu atlasīt tikai augstākās kvalitātes stabus.

Mizošana

Žāvēšana

Tā kā pirms impregnēšanas no koksnes ir obligāti jāizvada brīvais mitrums, stabu koksne tiek nožāvēta līdz 25–28 % mitruma pakāpei. Parasti tas tiek darīts dabiskā veidā daudzu mēnešu garumā, kad stabi ir sakrauti krusteniskās grēdās zem atklātas debess. Taču SIA "Jauda-koks" rīcībā ir arī unikāla 26 m gara kalte, kurā 10 dienās ir iespējams nožāvēt aptuveni 500 stabu. Tas dod iespēju ātri izpildīt jebkuru individuālu pasūtījumu.

Žāvēšana

Impregnēšana

Impregnēšana notiek 19,5 m garos autoklāvos pēc pilno šūnu (Bethell) metodes. Kokmateriāli tiek ieslēgti spiedienimpregnēšanas autoklāvos, tad vakuuma apstākļos no starpšūnu telpas tiek izvadīts liekais gaiss un mitrums, un pēc tam zem spiediena priedes aplievas daļā tiek iesūcināts koksnes konservants. Procesa beigās atkārtota vakuuma apstākļos tik izvadīts liekais šķidrums. Koksnes konservants pasargā kokmateriālus no pūšanas un mikroorganismu noārdošās iedarbības.

Impregnēšana
bottom of page